English 
 
 

Hamile Yolcuların Seyahati

Hamile yolcularımızın uçuşa katılma durumu kaç haftalık hamile olduklarına ve sağlık durumlarına göre değişebilir. Özellikle uzun süreli uçuşlarda sağlık durumları iyi olsa da doktor izni gerekir.

Hamilelik süresi hakkında yolcularımızın verdiği bilgileri esas aldığımızdan yolcularımızın bu konuda doğru bilgi vermeleri oldukça önemlidir.

Hamileliğinin 28. haftasına henüz girmeyen yolcularımız doktor raporu almadan seyahat edebilir. Tek bebeğe hamile olan ve hamileliğinde 28. haftanın başı ile 35. haftanın sonu arasında olan yolcularımız “uçakla seyahatinde sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı doktor raporuyla uçuşa katılabilir. Aynı şekilde birden fazla bebek bekleyen ve hamileliğinde 28. haftanın başı ile 31. haftanın sonu arasında olan yolcularımız için de bu rapor gereklidir.

Hamileliğinin 36. haftasına giren ve tek bebek taşıyan yolcularımız ile hamileliğinin 32. haftasına giren ve birden fazla bebek taşıyan yolcularımızı doktor raporları olsa bile uçuşlara kabul edemiyoruz.

Uçuşa doktor raporuyla katılması gereken hamile yolcularımızın Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanmış raporu, uçuş tarihinden önceki 7 gün içinde almış olmaları gerekir. Raporun doktora ya da çalıştığı sağlık kuruluşuna ait antetli kâğıt üzerine yazılmış olması; üzerinde doktorun adı, soyadı, diploma numarası, imzası ve raporun düzenlendiği tarihin bulunması gereklidir. Sağlık raporu olsa dahi kaptanın yolcunun fiziksel görünüşüne göre yolcuyu uçağa almama ya da yolcudan yeni bir sağlık raporu isteme hakkı vardır.

©2017 Doğan Holding - Bilgi Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.